Kniha „O Plzni perem, kamerou a mikrofonem aneb rychlá péra novinářská“

admin/ 10 září, 2019/ Nezařazené

Syndikát západočeských novinářů,z.s. připravuje knihu, která  si dala za cíl obsáhnout celou šíři novinářské práce od rukopisu až po výrobu novin daném období roku cca 1960 -1989 na Plzeňsku.
„Kromě toho jsme také chtěli přiblížit i práci filmařů, televizních štábů či rozhlasového vysílání. Nevynechali jsme ani oblast propagace, která se dotýkala informací určených směrem k veřejnosti. Jako příklad můžeme uvést propagaci Divadla J.K.Tyla či sportovní nebo podnikovou propagaci.
V knize se však nevyhýbáme se ani další zajímavé oblasti a tou je studentská a žákovská novinová tvorba. Jako pozitivum vnímáme i zapojení studentů ze  stř. školy prof. J. Švejnara, kteří by svými texty měli nabídnout určitý kontrast, jak oni vnímají tehdejší realitu jejich očima. S touto spoluprací a rovněž i dalšími školami počítáme i nadále při realizaci dalších projektů“ říká Roman Pešír duchovní otec projektu.
Čtenáři nebudou ochuzeni ani o pohled do tiskárny či zákulisí redakcí nebo i třeba na zajímavost jakou byly ve své době Světelné noviny nebo rozhlasový vůz či filmové studio PKO Plzeň.
V naší publikaci nemohou chybět ani dramatické chvíle roku 1968, kdy se našli lidé, kteří se nebáli a pustili se do rozhlasového a televizního vysílání ihned po vstupu okupačních vojsk. Odvahu prokázala i hrstka novinářů z Plzeňské Pravdy, kteří začali vydávat tzv. ilegální Pravdu.
Všichni byli také v krátké době tvrdě politicky i osobně perzekuováni a jejich jména se pak již v novinách, televizi či rozhlasu neobjevila.
Autorský kolektiv si neklade za cíl zcela historicky postihnout vše, co se v popisované době odehrálo, ale formou vzpomínek pamětníků, dostupných pramenů a archivních materiálů se jedná o pokus  popsat onu dobu z pohledu novinářů co nejobjektivněji.
Předpokládáme, že se vydáním této knihy podaří zaplnit alespoň zčásti určitou mezeru v oblasti novinářské práce, kdy bohužel mnohdy v archivech dokumenty chybí, pamětníků je málo a také pomalu ubývají.

Luboš Liška

Share this Post